365 dagar om året 24 timmar om dygnet.

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till filmning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och torrsug.

Nyheter!

Leca och Cleanpipe på kundevent tillsammans!

Tillsammans med Leca blev det grillat till lunch hos Skanska, kvarteret Valand (vid Kungsmässan) i Kungsbacka.   Tack för att vi fick komma!

Fastighetsmässan på Stenungsbaden 21 mars!

Även den gången fick vi många trevliga möten! Vi tackar besökarna för uppmärksamheten!

CLEANPIPE ERBJUDER EN RAD OLIKA TJÄNSTER

Cleanpipe är ett fullservice företag inom AVA. Vi hjälper dig med allt ifrån slamsugning och högtrycksspolning till torrsug, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är den absolut mest effektiva metoden att rensa avlopp på.

Avfallshantering

Vi är mest inriktade på flytande avfall, slam och sediment, men tar även hand om de flesta slags avfall, flytande som fast, farligt som ofarligt.

TV-Inspektion

Eller rörinspektion som det också kan heta används för att lokalisera problemkälla.

Service av Oljeavskiljare

Som ägare till en fastighet eller verksamhet försedd med oljeavskiljare har man ett stort ansvar att se till att den fungerar och inte förorenar miljön.

Relining

Relining innebär att vi bygger ett nytt rör på insidan av det gamla.

Slamtömning

Vi utför slamsugning i alla dess former, stort som litet. Olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk.

Torr- och Grävsugning

Med hjälp av våra schaktningsfordon kan vi med sugteknik schakta och frilägga husgrunder, avloppsledningar, kablar, mm.

Special

Dammbindning, Vattenleveranser, Vattensprängning, etc.

Adress, HK

CLEANPIPE SVERIGE AB

ÄSPEREDSGATAN 8
SE-424 57 GUNNILSE

Telefon

031-33 00 500
dygnet runt

}

Företagsinformation

ORG.NR: 556150-3847
MOM.NR: SE 556150384701

NAMN

E-POST

ÄMNE

MEDDELANDE