Alltid fritt flöde med Cleanpipe

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till filmning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och torrsug. 365 dagar om året 24 timmar om dygnet.

Nyheter!

Nu hjälper vi er att bekämpa Parkslide!

Vi gör det genom att koka rötterna med 98-gradigt vatten.Med hjälp av ett spjut trycker vi ner hetvatten till rotsystemet.Det här har visat sig effektivt mot Parkslide och andra invasiva arter.Att...

Behöver ni schakta bort lera, slam, jord så kan vi det också!

Under Medicinareberget finns ett av stadens fördröjningsmagasin med uppgift att utjämna flödet från spill- och dagvattennätet för att förhindra översvämning av bland annat avloppsvatten. Cleanpipe...

Cleanpipe vårstädar Liseberg

Städa FlumeRide och Morotsresan? Attraktioner som FlumeRide och Morotsresan är beroende av ett fritt flöde inför att Liseberg slår upp sina portar i vår. Cleanpipe har varit på plats på Liseberg och...

Låter det så här från handfatet när du spolar vatten?

Låter det så här från handfatet i badrummet eller i köksvasken i villan? (Ljud på!) Slipp akut stopp genom att spola ledningarna i tid. Nu fast pris på underhållsspolning. Kontakta oss på...

Fenomenet med fettklumpar finns även här i Sverige!

Kanske hörde du på Mix Megapol i morse att man hittat en 300 ton fettklump i Birmingham, Storbritannien? Fenomenet med fettklumpar finns även här i Sverige. Fettklumpar bildas i både små och stora...

CLEANPIPE ERBJUDER EN RAD OLIKA TJÄNSTER

Cleanpipe är ett fullservice företag inom AVA. Vi hjälper dig med allt från slamsugning och högtrycksspolning till torrsug, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall.

Högtrycksspolning

Stopp i avloppet? Då är chansen stor att ni behöver utföra en avloppsrensning. En effektiv metod för att rensa avlopp är med högtrycksspolning. Vi utför högtrycksspolningar i fastigheter, flerfamiljshus, villor och lägenheter snabbt och smidigt. Du märker inte att vi har varit där förutom på det fria flödet.

TV-inspektion

Är dags att besikta, kontrollera eller felsöka rör och ledningar? TV-inspektion är ett effektivt sätt att bedöma ledningars status och skick. Eventuella problem blir tydligt identifierade vilket underlättar planeringen för åtgärder. Efter inspektionen får man ett juridiskt protokoll enligt VAV:s riktlinjer att lägga till underhållsplanen.

Övriga tjänster

Som fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall, har vi ett brett utbud av tjänster för både företag och privatpersoner. Några exempel: avfallshantering (även farligt avfall), service av oljeav-skiljare, skonsam schaktning (torr- och grävsug), vattenleveranser och relining. Läs mer om Torr- & Grävsug här.

Slamsugning

Cleanpipe utför slamtömning av olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk för både stora och små fastigheter, men även för privata villor och hushåll. Flera av våra uppdrag utförs på entreprenad för kommuner och vägförvaltare vilket då innebär att vi arbetar efter den lokala kommunens fastlagda taxa.

Adress, HK

Cleanpipe Sverige AB
Äsperedsgatan 8
424 57 Gunnilse

w

Kontakt

Dygnet runt!
031 – 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
order@cleanpipe.se

}

Företagsinformation

Org.nr: 556150-3847
Moms nr: SE556150384701

    NAMN

    E-POST

    MOBILNUMMER

    ÄMNE

    MEDDELANDE