Alltid fritt flöde med Cleanpipe

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till filmning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och torrsug. 365 dagar om året 24 timmar om dygnet.

Nyheter!

Spola avloppen och töm era tankar!

Har ni varit hemma mycket på det senaste?Ja inte sant, och osedvanligt mycket användande av toalettpapper till exempel. Tänk på att en genomspolning av rören gör susen för fritt flöde i dessa tider.  Fastighets- och Villaägare hör av er till...

Information om Covid-19 (Corona Virus)

Bästa kund,Vi står mitt i en samhällskris och vi vet att många oroar sig över situationen. Särskilt gällande sin egen och andras hälsa men också över samhällskonsekvenserna.De tjänster som Cleanpipe Sverige AB levererar för med sig ett...

CLEANPIPE ERBJUDER EN RAD OLIKA TJÄNSTER

Cleanpipe är ett fullservice företag inom AVA. Vi hjälper dig med allt från slamsugning och högtrycksspolning till torrsug, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall.

Högtrycksspolning

Stopp i avloppet? Då är chansen stor att ni behöver utföra en avloppsrensning. En effektiv metod för att rensa avlopp är med högtrycksspolning. Vi utför högtrycksspolningar i fastigheter, flerfamiljshus, villor och lägenheter snabbt och smidigt. Du märker inte att vi har varit där förutom på det fria flödet.

TV-inspektion

Är dags att besikta, kontrollera eller felsöka rör och ledningar? TV-inspektion är ett effektivt sätt att bedöma ledningars status och skick. Eventuella problem blir tydligt identifierade vilket underlättar planeringen för åtgärder. Efter inspektionen får man ett juridiskt protokoll enligt VAV:s riktlinjer att lägga till underhållsplanen.

Övriga tjänster

Som fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall, har vi ett brett utbud av tjänster för både företag och privatpersoner. Några exempel: avfallshantering (även farligt avfall), service av oljeavskiljare, skonsam schaktning (torr- och grävsug), vattenleveranser och relining. Vårt erbjudande är brett med andra ord.

Slamsugning

Cleanpipe utför slamtömning av olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk för både stora och små fastigheter, men även för privata villor och hushåll. Flera av våra uppdrag utförs på entreprenad för kommuner och vägförvaltare vilket då innebär att vi arbetar efter den lokala kommunens fastlagda taxa. 

Adress, HK

CLEANPIPE SVERIGE AB
ÄSPEREDSGATAN 8
SE-424 57 GUNNILSE

Telefon

031-33 00 500
dygnet runt

}

Företagsinformation

ORG.NR: 556150-3847
MOM.NR: SE 556150384701

NAMN

E-POST

MOBILNUMMER

ÄMNE

MEDDELANDE