Vi skapar förutsättningar för ett fungerande samhälle

365 dagar om året, 24 timmar om dygnet

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA - avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från högtryckspolning och slamsugning till rörinspektion, relining, torr- och grävsugning och transport av avfall.

Våra tjänster

Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt från slamsugning och högtrycksspolning till omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031 – 33 00 500 för ett driftsäkert VA-system.

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten