365 dagar om året 24 timmar om dygnet.

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till filmning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och torrsug.

Nyheter!

Fastighetsmässa på Åby! 4-5/9. Monter D:08.

Passa på att diskutera dina avloppsproblem med oss!Vi jobbar alltid för fritt flöde.Klicka på bilden och registrera dig för din kostnadsfria entrébiljett. Välkommen! 

Nu finns vi på Munkerödsvägen 10, Stenungsund!

Välkomna att kontakta oss på vårt nya kontor!  Ring och boka din högtrycksspolning, TV-inspektion eller någon av våra andra tjänster på tel 0303-444 222.  Välkommen!

Per Ola Berthelsen ny VD för Cleanpipe-gruppen

Per Ola Berthelsen tillsätts som ny VD för Cleanpipe-gruppen. Berthelsen tillträder den 28 november 2018 och tar sig an rollen att fortsätta driva utvecklingen av bolaget framåt.   Cleanpipes ambition är att vara det mest effektiva...

CLEANPIPE ERBJUDER EN RAD OLIKA TJÄNSTER

Cleanpipe är ett fullservice företag inom AVA. Vi hjälper dig med allt från slamsugning och högtrycksspolning till torrsug, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall.

Högtrycksspolning

Högtrycksspolning är den absolut mest effektiva metoden att rensa avlopp på.

Avfallshantering

Vi är mest inriktade på flytande avfall, slam och sediment, men tar även hand om de flesta slags avfall, flytande som fast, farligt som ofarligt.

TV-Inspektion

Eller rörinspektion som det också kan heta används för att lokalisera problemkälla.

Service av Oljeavskiljare

Som ägare till en fastighet eller verksamhet försedd med oljeavskiljare har man ett stort ansvar att se till att den fungerar och inte förorenar miljön.

Relining

Relining innebär att vi bygger ett nytt rör på insidan av det gamla.

Slamtömning

Vi utför slamsugning i alla dess former, stort som litet. Olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk.

Torr- och Grävsugning

Med hjälp av våra schaktningsfordon kan vi med sugteknik schakta och frilägga husgrunder, avloppsledningar, kablar, mm.

Special

Dammbindning, Vattenleveranser, Vattensprängning, etc.

Adress, HK

CLEANPIPE SVERIGE AB

ÄSPEREDSGATAN 8
SE-424 57 GUNNILSE

Telefon

031-33 00 500
dygnet runt

}

Företagsinformation

ORG.NR: 556150-3847
MOM.NR: SE 556150384701

NAMN

E-POST

ÄMNE

MEDDELANDE