365 dagar om året 24 timmar om dygnet.

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till filmning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall och torrsug.

Nyheter!

Fastighet2019_Lindolmen Science Park_3 okt, kl 17-21!

Klicka på bilden och anmäl dig! Detta är ett utmärkt forum för allaBostadsrättsföreningars styrelser att få information om hur Fritt flöde skapas!Väl mött!

Branschdag på Backaplan lördag 21 september.

Vi är proffs på avlopp – från felavhjälpning, underhållsspolning, schaktning till rörrenovering – med breda kunskaper om hur avloppssystem fungerar såväl från enfamiljsboende till komplexa infrastrukturer inom kommun och industri.  Vi har en stor...

CLEANPIPE ERBJUDER EN RAD OLIKA TJÄNSTER

Cleanpipe är ett fullservice företag inom AVA. Vi hjälper dig med allt från slamsugning och högtrycksspolning till torrsug, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall.

Adress, HK

CLEANPIPE SVERIGE AB
ÄSPEREDSGATAN 8
SE-424 57 GUNNILSE

Telefon

031-33 00 500
dygnet runt

}

Företagsinformation

ORG.NR: 556150-3847
MOM.NR: SE 556150384701

NAMN

E-POST

ÄMNE

MEDDELANDE