Tack till besökarna på Fastighet2018 i Mölndal den 24/9!

I vimlet på Fastighet2018 på Åby i Mölndal hade vi Stefan Öby i montern. Malin Lindblom fotograferade. Båda är specialister inom affärsområdet Fastighet. Malin på bla fett och oljeavskiljare och Stefan när det gäller allt som har med avloppsspolning att göra både i...