Avfallshantering

Vi erbjuder en effektiv hantering och ett säkert omhändertagande av avfall

I våra uppdrag kommer vi i kontakt med avfall i många olika former, klassat som både farligt och icke-farligt avfall. Vi söker kontinuerligt de mest hållbara lösningarna för det avfall vi tar hand om. Vi kan också ombesörja företagets rapportering av avfall till Naturvårdsverket.

Vi hanterar flytande och fast avfall inklusive farligt avfall. Vi har samarbeten med olika avfallsmottagare för att hitta den optimala avsättningen för avfall med avseende på tids-, kostnads-, miljö- och serviceaspekt.

Detta gäller för dig som avfallsproducent/avfallslämnare

Det betyder att så kallade anteckningar fortsatt ska upprättas för varje transport av farligt avfall, i form av ett transportdokument. Uppgifter om varje transport av farligt avfall ska också rapporteras till Naturvårdsverkets elektroniska avfallsregister inom två arbetsdagar från tillfället för borttransporten.

Vi kan ombesörja det administrativa åt er

Vi kan assistera er och tillse att transportdokument upprättas samt agera ombud för er för att tillse att det elektroniska avfallsregistret är uppdaterat med era transporter av farligt avfall. För detta behöver ett s.k. ombudsavtal för rapportering av farligt avfall upprättas. Ni kan givetvis också rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister på egen hand om ni önskar.