Avfallshantering

Vi erbjuder en effektiv hantering och ett säkert omhändertagande av avfall

I våra uppdrag kommer vi i kontakt med avfall i många olika former, både farligt och icke-farligt avfall. Vi söker kontinuerligt de mest hållbara lösningarna för det avfall vi tar hand om. Vi kan också ombesörja er rapportering av farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Vi hanterar både flytande och fast avfall och har samarbeten med olika avfallsmottagare för att hitta den optimala avsättningen för avfallet avseende tid, kostnad, miljö och service.

Farligt avfall - vi kan ombesörja det administrativa åt er

Vi kan assistera er och tillse att transportdokument upprättas för varje transport av farligt avfall samt agera ombud för er och rapportera era transporter till Naturvårdsverkets avfallsregister. För detta behöver ett s.k. ombudsavtal för rapportering av farligt avfall upprättas. Ni kan givetvis också rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister på egen hand om ni önskar.