Under Medicinareberget finns ett av stadens fördröjningsmagasin med uppgift att utjämna flödet från spill- och dagvattennätet för att förhindra översvämning av bland annat avloppsvatten. Cleanpipe har fått i uppdrag att rensa, spola rent och förstärka magasinet. I fyra veckor arbetar våra operatörer 30 meter under markytan i det 70 meter långa magasinet för att forsla bort 300 ton slam och 350 kubik vatten. Till sin hjälp har de två grävsugar och en slamsugningsbil.

– Grävsugen har mycket stor kapacitet och vi kan arbeta effektivt och säkert. Det är klart att arbetsmiljön är utmanande, men vi är erfarna och fokuserade på uppdraget. Fördröjningsmagasinet är en viktig del i samhällets VA-infrastruktur och när vi är klara med arbetet här har vi säkrat ett fritt flöde i flera år framåt, säger Magnus Fennick projektledare på Cleanpipe.

Behöver ni schakta bort lera, slam, jord eller annat material i känslig mark där man inte når fram med konventionell grävteknik? Vår grävsug är ett bra komplement till gräv- och schaktmaskiner. Kontakta oss på 031–3300500.