Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
arrow
Gå tillbaka
Bloggbild
Bristande kunskap om avskiljare ger ökad risk för utsläpp

2022-01-17

Jonas Winberg på Cleanpipe är en av de handfull personer på den svenska marknaden som har en unik kompetens när det gäller underhåll och skötsel av tungmetallavskiljare. Efter många år i branschen vittnar han om en bristande kompetens i hanteringen av avskiljare hos många företag, vilket riskerar att öka mängden miljöfarliga ämnen i spill- och dagvatten.

Tungmetallavskiljare krävs i många verksamheter idag för att leva upp till högt ställda miljökrav och undvika att rester av tungmetaller och kolväten sprids till spill- och dagvatten. Tungmetallavskiljare används bland annat i industrier, hamnar, flygplatser och tvättanläggningar. För att ge önskad effekt krävs ett korrekt underhåll och en varsam hantering.

Lång erfarenhet som tryggar funktion hos avskiljarna

Jonas är utbildad och certifierad hos hydrotillverkaren 3P från Tyskland och har en lång erfarenhet av kontroll och underhåll av tungmetallavskiljare.

-Jag började redan 2015 med att arbeta inriktat på tungmetallavskiljare. Under årens lopp skulle jag säga att jag har byggt på en unik kunskap och erfarenhet som kommer våra kunder till nytta genom undvikna utsläpp och en fortsatt hög funktionalitet på avskiljaren, menar Jonas.

Många företag saknar kunskap

Kunskapen om hur tungmetallavskiljare fungerar är generellt lågt hos företagen och skapar utmaningar när de vill komma till rätta med sina utsläpp.

-Jag upplever att många av de företag som investerat i en tungmetallavskiljare till verksamheten, inte har tid att sätta sig in i dess funktion och underhåll. Det skapar problem med högre utsläppsvärden än beräknat och orsakar ofta skador på avskiljaren, förklarar Jonas som nu vill uppmärksamma problematiken och få företagen att agera i ett tidigare skede.

-Många av de företag jag träffar på har länge försökt att få kontroll på sina utsläpp men har inte kommit hela vägen då avskiljarna inte fungerat som tänkt, fortsätter Jonas.

Utrustning som kräver frekvent underhåll och lagstadgade kontroller

Avskiljare är utrustade med flera av så kallade hydrofilter med funktion att fånga upp spill av tungmetaller, slam och kolväten. Filtren behöver rengöras med jämna mellanrum för att bevara sin funktionalitet. De spolas rena med en särskild robot som spolar filtren underifrån med tryckluft och roterande dysor (vatten).

Beroende på verksamhetsinriktning kan man behöva utföra underhåll på avskiljare upp till 4 ggr per år. Tidsåtgång är beroende på storlek på Hydrosystemet.

Kontakta oss
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till våra medarbetare
Klicka här
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.