Vi är proffs på avlopp – från felavhjälpning, underhållsspolning, schaktning till rörrenovering – med breda kunskaper om hur avloppssystem fungerar såväl från enfamiljsboende till komplexa infrastrukturer inom kommun och industri.  Vi har en stor fordonspark och välutbildade/rutinerade operatörer där vi kan anpassa och skräddarsy exakt rätt resurser/kompetens till vad uppdraget kräver, alltifrån den minsta garageanpassade bilen till våra super-kombi eller grävsug. Vår personal har därmed en suverän rutin och erfarenhet för att med långsiktig trygghet utföra denna typ av uppdrag med högst varierande komplexitet och omfattning.

Göteborg är vår största verksamhet med närmare 100 anställda, varav ca 75 operatörer. Vi är organiserade utifrån våra produktionsområden som samtliga handlar om avlopps- eller avloppsrelaterade tjänster. Varje produktionsområde har en ansvarig chef, vilken ansvarar för ekonomi, arbetsmiljö, personal och fordon. Vår marknads- och säljorganisation är i sin tur organiserade utifrån kundsegment varför våra kundrelationer och uppdrag bygger på en stark dialog mellan säljare och produktion. Vi har även en välutvecklad ordermottagning-kundtjänst för att möta alla typer av akuta eller planerade uppdrag, vars bemanning anpassas utifrån låg/högsäsong.