Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Fastighet

Det är ett utmanande arbete att hålla en hög driftsäkerhet på VA-nätet och planera in rätt åtgärder vid rätt tillfälle för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I många fall har man som fastighetsägare varken tid eller kunskap för detta arbete.

Vi hjälper många fastighetsägare till en högre driftsäkerhet genom att inspektera ledningar och rör och därefter lägga upp planer för underhållsspolningar, eventuella reparationer såsom infodring av ledningar och inspektioner med jämna mellanrum. Många gånger sker den första kontakten när kunden behöver hjälp med ett akut stopp och får insikt om vikten av en plan för stabil drift framåt.

Har du frågor?
Tveka inte att höra av dig till någon av oss!
Profile image of person
Måns Fornell
Säljansvarig Affärsområde Fastighet
Våra tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-330050 för ett driftsäkert VA-system.

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-Inspektion
Kunduppdrag
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.