Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Industri

Robusta VA-system och hög driftsäkerhet är viktiga aspekter hos större industrier och verksamheter. Problem med flödet i VA-systemet påverkar många gånger huvudverksamheten. Vi hjälper större industriföretag på västkusten med avloppsrelaterade uppdrag, men också större insatser relaterat till deras produktion som rengöring av ledningar i både luft och mark och av större cisterner.

Vi utför också markrelaterade uppdrag grävuppdrag som att frilägga nedgrävd infrastruktur inom industriområdet. För verkstäder och mindre verksamheter kan vi ta över underhåll och skötsel av oljeavskiljare för att uppfylla kraven enligt gällande lagstiftning och lokala förordningar.

Har du frågor?
Tveka inte att höra av dig till någon av oss!
Kontakt Cleanpipe
Kontakt
031 - 33 00 500
Våra tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-330050 för ett driftsäkert VA-system.

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Tömning, kontroll och underhåll av oljeavskiljare och tungmetallavskiljare

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och grävsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-inspektion
Kunduppdrag
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.