Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Kommun

Vi hjälper kommuner i kartläggningen av ledningsnätets status med vår filmningstjänst. Vi kan filma rören invändigt hela vägen från kommunens avloppsledning till toalettanslutningen i fastigheter samt grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar.

Vi genomför högtrycksspolning vid akuta stopp och i förebyggande syfte. Med vår grävsug frilägger vi infrastruktur i marken vid större byggprojekt. Att flytta större träd är en krånglig uppgift, men med hjälp av grävsugen underlättar vi arbetet.

Har du frågor?
Tveka inte att höra av dig till någon av oss!
Kontakt Cleanpipe
Kontakt
031 - 33 00 500
Våra tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-330050 för ett driftsäkert VA-system.

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och grävsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-inspektion

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser
Kunduppdrag
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.