När tjälen släppt ur marken börjar det också bli hög tid att ta tag i det årliga underhållet av vägen. Efter en lång vinter är det ofta mer grus i diket än på själva vägen och hålor och gropar i vägen har blivit fler. Framåt vårkanten börjar dammet på vägen att spridas och orsakar en farlig trafiksituation för bilister och övriga trafikanter.

För att komma till rätta med problemen behöver vägen behandlas för att reducera spridning av damm och grus och samtidigt stärka vägytan. Vi erbjuder produkten DUSTEX som effektivt minskar det ytliga slitaget i form av spårbildning, potthål, korrugering och löst grus. Framför allt slipper ni att damm från vägen sprider sig på bilar och andra trafikanter och skapar en farlig trafiksituation.

Ett miljömässigt och ekonomiskt bättre alternativ
DUSTEX är ett ekologiskt bindemedel för obelagda vägar tillverkat av lignin som är en biprodukt från tillverkning av pappersmassa. Det är en förnyelsebar råvara som är fullständigt biologiskt nedbrytbar och helt ofarlig för människor, djur och växtlighet. DUSTEX ger mindre grusförlust, mindre behov för efterhyvling, färre skador och högre lastkapacitet. En väg som är behandlad med DUSTEX kräver också mindre underhåll och ger totalt sett en bättre vägekonomi.

Så behandlas vägen med DUSTEX
Dammbindning bör utföras så tidigt på våren som möjligt för att utnyttja fuktigheten i vägen. För att få bästa resultat behöver DUSTEX doseras rätt och spridas som vattenlösning med pump och spridarutrustning. Vi har fordon som är byggda för att sprida DUSTEX effektivt och med bästa resultat.

Välkommen att kontakta oss på marknad för att få en offert på spridning av dammbindningsmedlet DUSTEX: 031–33 00 500
Skriv till oss!
Läs mer här