Fastighet

Det är ett utmanande arbete att hålla en hög driftsäkerhet på VA-nätet och planera in rätt åtgärder vid rätt tillfälle för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. I många fall har man som fastighetsägare varken tid eller kunskap för detta arbete.

Vi hjälper många fastighetsägare till en högre driftsäkerhet genom att inspektera ledningar och rör och därefter lägga upp planer för underhållsspolningar, eventuella reparationer såsom infodring av ledningar och inspektioner med jämna mellanrum. Många gånger sker den första kontakten när kunden behöver hjälp med ett akut stopp och får insikt om vikten av en plan för stabil drift framåt.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss!