Kanske hörde du på Mix Megapol i morse att man hittat en 300 ton fettklump i Birmingham, Storbritannien?

Fenomenet med fettklumpar finns även här i Sverige. Fettklumpar bildas i både små och stora ledningar och beror på dåligt flöde i ledningen.
För mycket sediment i ledningen, att ledningen satt sig eller är för liten kan vara orsaker till att flödet begränsas.
Det är oftast svårt att avlägsna fettklumpar då de blir som torkad sand i konsistens och suger åt sig nytt material.
Det räcker sällan med att spola ledningarna utan man behöver fräsa rören för att få bort fettklumpen.
– Vi har avlägsnat fettklumpar på 3–4 ton med en diameter om 80 centimeter, berättar Magnus Fennick, projektledare.
Hur gör man då för att undvika att det bildas fettklumpar i avloppsystemet?
– Att göra underhållsspolningar minst vart tredje år är helt avgörande, sedan behöver avloppsystemet ses över med jämna mellanrum för att kontrollera så att rören är intakta, fortsätter Magnus.

Vill du ha information och pris? Ring 031-33 00 500 
Klicka här och maila oss på sälj- och marknadsavdelningen!