Säljtruppen rekognoscerar på nya fina ÅBY mässan inför BYGG GÖTEBORG
21-22 mars. Vi ställer ut såklart. Monter D:05b.

Vi ses!