Låt inte ett stopp i avloppet hindra dansen kring midsommarstången!