Högtrycksspolning

Högtrycksspolning - en effektiv metod för fritt flöde

Med regelbundna underhållspolningar av avloppsystemet minskar risken för akuta stopp, översvämningar och dyra saneringar. Dessutom ökar livslängden på avloppsrören. För att nå en hög driftsäkerhet bör ledningar underhållspolas ungefär vart tredje år.

Med tiden samlas det mycket smuts, fett och avlagringar i avloppsrören och att högtrycksspola dem förebygger rostangrepp och skador. En enkel lösning är att regelbundet spola genom systemen för att förebygga pålagring. Högtrycksspolning kan genomföras såväl akut som i förebyggande syfte. Kombinationen av varmvatten och högt tryck löser enkelt fett och beläggningar i avlopp, stammar och andra ledningar. Vi har stor erfarenhet inom högtrycksspolning och ser till att omhänderta avfallet som uppkommer. Vi spolar rent och kontrollerar nylagda ledningar, dräneringar, avlopp och kulvertar, stuprör och vattenledningar.

Miljömässig hantering av våra specialutrustade fordon

Våra så kallade Recycler-fordon återanvänder spolvattnet vid högtrycksspolning. Det sparar tid, minskar transporterna och utsläppen eftersom vi inte behöver köra och hämta nytt vatten så ofta.