Kommun

Vi hjälper kommuner i kartläggningen av ledningsnätets status med vår filmningstjänst. Vi kan filma rören invändigt hela vägen från kommunens avloppsledning till toalettanslutningen i fastigheter samt grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar.

Vi genomför högtrycksspolning vid akuta stopp och i förebyggande syfte. Med vår grävsug frilägger vi infrastruktur i marken vid större byggprojekt. Att flytta större träd är en krånglig uppgift, men med hjälp av grävsugen underlättar vi arbetet.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss!