Vi finns på den här mötesplatsen för att träffa ägare av flerbostadshus, styrelsemedlemmar i bostadsrättsföreningar och alla er som arbetar aktivt med förvaltning och drift av flerbostadshus.

Klicka på bilden och anmäl dig. Det är kostnadsfritt och kvällen avslutas med en trevlig måltid.