OM CLEANPIPE

Cleanpipe är ett fullserviceföretag inom AVA- avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper er med allt från slamsugning och högtrycksspolning till torrsugning, infodring av ledningar och transporter av farligt avfall. Vi åtar oss uppdrag i alla storlekar, från kommuner och storindustrier till privatpersoner, inget jobb är för stort eller för litet för oss. Med vår jourverksamhet står vi redo i hög servicegrad, dygnet runt.

Klicka här för att läsa mer

CLEANPIPE är verksamma i Västsverige och i Stockholm. Vårt huvudkontor ligger i Äspereds Industriområde i Gunnilse strax norr om Göteborg. I Stockholm heter vi Cija Tank. Vi är proffs på avlopp i alla dess former och inget jobb är för stort eller litet för oss. Med hjälp av våra kompetenta medarbetare tar vi gärna helhetsansvar och skapar på så sätt mervärden och problemfrihet för våra kunder. Vår strävan är att fortsätta utvecklas och att behålla vår position som ledande inom vår bransch.

Historia

CLEANPIPE bildades ursprungligen 1965 under namnet Allsugning AB, namnbytet skedde 2009. Företaget, som då var ett familjeföretag i Gunnilse, startade med en enda slamsugningsbil men består idag av närmare 100 fordon och 140 medarbetare i både Göteborg och Stockholm. Företaget ägs idag av investmentbolaget INFREA, men huvudkontoret och Göteborgsverksamheten ligger fortfarande i Äspereds industriområde i Gunnilse.

Ägare

INFREA investerar i onoterade bolag med en omsättning på mellan 30-300 MSEK och verksamhet inom infrastruktur. Bolag som får vårt samhälle att fungera, inom affärsområdena Mark & Anläggning och Vatten & Avlopp.

https://infrea.se/

 

Dokument

  Som alla hantverkare är vi beroende av våra verktyg, i vårt fall är det våra fordon. Vi har en mycket modern och högteknologiskt fordonspark med en oslagbar bredd och flexibilitet, allt från servicebilar i personbilsstorlek till spolbussar och stora lastbilar i form av kombinerad spol- och slamsugare, slamsugare, gräv- och torrsugare. Med hjälp av dessa kan vi leverera helhetslösningar på både smått som stort.

 

 

Vad är vad egentligen?

Slamsugare

Används vid hämtning av slam, fett eller annat flytande avfall och material. Med hjälp av en kraftig slang sugs avfallet upp i fordonets tank. Bilen är utrustad med många meter slang för att klara av även de fall där slambehållaren ligger långt ifrån fordonets angöringsplats. När tanken är full töms den på en särskild tippstation.

Torr- och grävsugare

Både torrsugen och grävsugen är fordon som är gjorda för att suga torra material, till exempel grus och sten. Skillnaden mellan fordonen är främst kapaciteten samt att grävsugen har en större räckvidd och är mer anpassad för just grävande arbeten i större utsträckning. Torrsugen kan, till skillnad från grävsugen, dessutom blåsa ut torra material. Typiska användningsområden kan vara schaktning på svårtillgängliga platser. Exempelvis krypgrunder och bjälklag eller innergårdar/villaträdgårdar där man inte kommer åt med grävmaskiner. Andra vanliga uppdrag är schaktning för reparation av kablar och rörledningar. Vid vattenläckage kan vi först schakta ned till läckagestället, för att därefter hålla undan vatten och sand medan reparationen utförs. Torrsugning ger dessutom en kraftigt minskad skaderisk för övriga installationer jämfört med traditionell grävning. Det går också att blåsa olika material till önskad leveransplats, till exempel grus eller lecakulor, även om det inte går att komma fram med lastbil eller grävmaskin.

Spolbil

Spolbil är ett förenklat uttryck för ett fordon utrustad med egen vattentank och spol-funktion av hög kapacitet. Vi har allt från små skåpbilar med spolutrustning till stora kombifordon som även kan suga upp översvämningar och tömma anknutna brunnar. Våra minsta högtrycksspolare fungerar bra för lägenhets- och villa ledningar samt garage och parkeringshus. Våra största högtrycksspolare används med fördel till större ledningsnät i industriella och kommunala infrastrukturer.

Kombibil

Kombibilarna kan både vakuumsuga och högtrycksspola. Sugning och spolning utförs oftast i tur och ordning, men kan även göras samtidigt om det behövs. Vid exempelvis ett avloppsstopp avlägsnas stoppet med högtrycksspolning, därefter suger man rent med slamsugning. Kombinationsbilarna kom ursprungligen till just genom att man såg behovet av att ta hand om och bortforsla slam och samtidigt ha tillgång till rent vatten. För att klara av detta har kombinationsbilarna två skilda system: ett ren-vattensystem för spolningen, med särskilda slangar, munstycken och ren-vattentank, samt ett sugningssystem med separata slangar och slamtank.

Film-bil

Till våra rörinspektioner använder vi särskilda filmbilar. Dessa är i storlek som en större servicebil, dvs. en minibuss, och är utrustade med kamera. Inne i bilen finns ett kontrollrum med kontrollpanel där operatören kan styra kameran och följa kamerans väg i ledningen i realtid.

 

 

Certifikat och policys CLEANPIPE är självklart kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Vi har alla erforderliga tillstånd att transportera avfall- inklusive farligt avfall. CLEANPIPE har ett starkt miljötänk och värnar om att minska utsläpp till mark och natur. Detta innebär att vi som företag säkerställer en miljöriktig hantering genom hela processen. Här kan du se våra tillstånd, certifikat och policys i PDF-format.