Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Avfallshantering

Vi erbjuder en effektiv hantering och ett säkert omhändertagande av avfall

I våra uppdrag kommer vi i kontakt med avfall i många olika former, klassat som både farligt och icke-farligt avfall. Vi söker kontinuerligt de mest hållbara lösningarna för det avfall vi tar hand om. Vi kan också ombesörja företagets rapportering av avfall till Naturvårdsverket.

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall och farligt avfall. Vi har samarbeten med olika avfallsmottagare för att hitta den optimala avsättningen för avfall med avseende på tids-, kostnads-, miljö- och serviceaspekt.

Information om ändringar i lagstiftning om avfall

Riksdag, regering och Naturvårdsverket beslutade under sommaren 2020 om ett antal ändringar av Miljöbalken, nya förordningar och nya föreskrifter för bland annat hanteringen av farligt avfall. Detta för att uppfylla gällande krav inom EU. Bland annat infördes under hösten 2020 ett nytt nationellt elektroniskt avfallsregister för all hantering av farligt avfall.

Detta gäller för dig som avfallsproducent/avfallslämnare

Det betyder att så kallade anteckningar fortsatt ska upprättas för varje transport av farligt avfall, i form av ett transportdokument. Uppgift om varje transport av farligt avfall ska också läggas in det nya elektroniska avfallsregistret. Anteckningarna ska föras innan transporten påbörjas och inmatningen i det elektroniska avfallsregistret ska ske senast inom två arbetsdagar från tillfället för borttransporten.

Vi kan ombesörja den administrativa biten åt er

Vi kan assistera er och tillse att transportdokument fylls i på rätt sätt samt att agera ombud för er för att tillse att det elektroniska avfallsregistret är uppdaterat med era transporter av farligt avfall. För detta behöver s.k. ombudsavtal för farligt avfall upprättas. Ni kan givetvis också lösa rapporteringskravet till det elektroniska avfallsregistret på egen hand om ni så önskar.

Mer information

RIA – Naturvårdsverket informerar om den nya rapporteringen.

Avfallsförordningen – Här hittar du bland annat gällande regler och korrekta avfallsbenämningar.

Tjänst bild
Cleanpipe logo
031 - 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
www.cleanpipe.se
Avfallshantering

Vi erbjuder en effektiv hantering och ett säkert omhändertagande av avfall

I våra uppdrag kommer vi i kontakt med avfall i många olika former, klassat som både farligt och icke-farligt avfall. Vi söker kontinuerligt de mest hållbara lösningarna för det avfall vi tar hand om. Vi kan också ombesörja företagets rapportering av avfall till Naturvårdsverket.

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall och farligt avfall. Vi har samarbeten med olika avfallsmottagare för att hitta den optimala avsättningen för avfall med avseende på tids-, kostnads-, miljö- och serviceaspekt.

Information om ändringar i lagstiftning om avfall

Riksdag, regering och Naturvårdsverket beslutade under sommaren 2020 om ett antal ändringar av Miljöbalken, nya förordningar och nya föreskrifter för bland annat hanteringen av farligt avfall. Detta för att uppfylla gällande krav inom EU. Bland annat infördes under hösten 2020 ett nytt nationellt elektroniskt avfallsregister för all hantering av farligt avfall.

Detta gäller för dig som avfallsproducent/avfallslämnare

Det betyder att så kallade anteckningar fortsatt ska upprättas för varje transport av farligt avfall, i form av ett transportdokument. Uppgift om varje transport av farligt avfall ska också läggas in det nya elektroniska avfallsregistret. Anteckningarna ska föras innan transporten påbörjas och inmatningen i det elektroniska avfallsregistret ska ske senast inom två arbetsdagar från tillfället för borttransporten.

Vi kan ombesörja den administrativa biten åt er

Vi kan assistera er och tillse att transportdokument fylls i på rätt sätt samt att agera ombud för er för att tillse att det elektroniska avfallsregistret är uppdaterat med era transporter av farligt avfall. För detta behöver s.k. ombudsavtal för farligt avfall upprättas. Ni kan givetvis också lösa rapporteringskravet till det elektroniska avfallsregistret på egen hand om ni så önskar.

Mer information

RIA – Naturvårdsverket informerar om den nya rapporteringen.

Avfallsförordningen – Här hittar du bland annat gällande regler och korrekta avfallsbenämningar.

Beställ Avfallshantering
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till samtliga medarbetare
Klicka här
Fler tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-3300500 för ett driftsäkert VA-system.

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Akuta problem med avloppet

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Brunnsarbeten

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och Grävsugning

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-Inspektion

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.