Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Högtrycksspolning

Högtrycksspolning - en effektiv metod för fritt flöde

Med regelbundna underhållspolningar av avloppsystemet minskar risken för akuta stopp, översvämningar och dyra saneringar. Dessutom ökar livslängden på avloppsrören. För att nå en hög driftsäkerhet bör ledningar underhållspolas ungefär vart tredje år.

Med tiden samlas det mycket smuts, fett och avlagringar i avloppsrören och att högtrycksspola dem förebygger rostangrepp och skador. En enkel lösning är att regelbundet spola genom systemen för att förebygga pålagring. Högtrycksspolning kan genomföras såväl akut som i förebyggande syfte. Kombinationen av varmvatten och högt tryck löser enkelt fett och beläggningar i avlopp, stammar och andra ledningar. Vi har stor erfarenhet inom högtrycksspolning och ser till att omhänderta avfallet som uppkommer. Vi spolar rent och kontrollerar nylagda ledningar, dräneringar, avlopp och kulvertar, stuprör och vattenledningar.

Miljömässig hantering av våra specialutrustade fordon

Våra så kallade Recycler-fordon återanvänder spolvattnet vid högtrycksspolning. Det sparar tid, minskar transporterna och utsläppen eftersom vi inte behöver köra och hämta nytt vatten så ofta.

Tjänst bild
Cleanpipe logo
031 - 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
www.cleanpipe.se
Högtrycksspolning

Högtrycksspolning - en effektiv metod för fritt flöde

Med regelbundna underhållspolningar av avloppsystemet minskar risken för akuta stopp, översvämningar och dyra saneringar. Dessutom ökar livslängden på avloppsrören. För att nå en hög driftsäkerhet bör ledningar underhållspolas ungefär vart tredje år.

Med tiden samlas det mycket smuts, fett och avlagringar i avloppsrören och att högtrycksspola dem förebygger rostangrepp och skador. En enkel lösning är att regelbundet spola genom systemen för att förebygga pålagring. Högtrycksspolning kan genomföras såväl akut som i förebyggande syfte. Kombinationen av varmvatten och högt tryck löser enkelt fett och beläggningar i avlopp, stammar och andra ledningar. Vi har stor erfarenhet inom högtrycksspolning och ser till att omhänderta avfallet som uppkommer. Vi spolar rent och kontrollerar nylagda ledningar, dräneringar, avlopp och kulvertar, stuprör och vattenledningar.

Miljömässig hantering av våra specialutrustade fordon

Våra så kallade Recycler-fordon återanvänder spolvattnet vid högtrycksspolning. Det sparar tid, minskar transporterna och utsläppen eftersom vi inte behöver köra och hämta nytt vatten så ofta.

Beställ Högtrycksspolning
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till samtliga medarbetare
Klicka här
Fler tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-3300500 för ett driftsäkert VA-system.

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Akuta problem med avloppet

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Brunnsarbeten

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och Grävsugning

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-Inspektion

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.