Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Hjälp vid akuta problem med avloppet

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Kluckande ljud i vasken, återkommande stopp eller illaluktande avlopp? De är alla tecken på att det inte står rätt till i avloppsystemet. I många fall kan de akuta problemen förebyggas om man agerar i tid. Ring oss gärna och rådgör om dina problem med avloppet. Vi kan ge dig enkla råd som gör att du på egen hand kan komma till rätta med problemen.

Akuta stopp åtgärdas dygnet runt

Drabbas du av akut stopp i avloppet så har vi jour dygnet runt, alla dagar om året. Kontakta oss på 031-3300500 för snabb hjälp. Vi spolar rent rören och kan vid behov filma rören invändigt för att lokalisera var problemet uppstår.

Tjänst bild
Cleanpipe logo
031 - 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
www.cleanpipe.se
Hjälp vid akuta problem med avloppet

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Kluckande ljud i vasken, återkommande stopp eller illaluktande avlopp? De är alla tecken på att det inte står rätt till i avloppsystemet. I många fall kan de akuta problemen förebyggas om man agerar i tid. Ring oss gärna och rådgör om dina problem med avloppet. Vi kan ge dig enkla råd som gör att du på egen hand kan komma till rätta med problemen.

Akuta stopp åtgärdas dygnet runt

Drabbas du av akut stopp i avloppet så har vi jour dygnet runt, alla dagar om året. Kontakta oss på 031-3300500 för snabb hjälp. Vi spolar rent rören och kan vid behov filma rören invändigt för att lokalisera var problemet uppstår.

Beställ Hjälp vid akuta problem med avloppet
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till våra medarbetare
Klicka här
Fler tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-3300500 för ett driftsäkert VA-system.

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Tömning, kontroll och underhåll av oljeavskiljare och tungmetallavskiljare

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och grävsugning

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Brunnsarbeten

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-inspektion

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Hjälp vid akuta problem med avloppet
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.