Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare

Drift och underhåll av oljeavskiljare

Som ägare till fastighet eller verksamhet med oljeavskiljare åligger det ett stort ansvar i att drifta anläggningen i enlighet med gällande lagstiftning och lokala förordningar. Avskiljare bör tömmas och kontrolleras kontinuerligt för att undvika utsläpp.

Att underhålla och kontrollera sin oljeavskiljare eller tungmetallavskiljare med jämna mellanrum tryggar dess funktion och bidrar till att minska farliga utsläpp på miljö och ekosystem. Det kan vara ganska besvärligt att sätta sig in i lagstiftning och gällande lokala förordningar för avskiljare. Vi erbjuder fullserviceavtal där vi tar hand om tillsyn, underhåll, kontroll och besiktning av oljeavskiljaren i enlighet med den lagstiftning och de föreskrifter som gäller. Vi har mångårig erfarenhet av kontroller, tömning och besiktning av oljeavskiljare och är auktoriserade av Sveriges Tranrengörings- och Saneringsföretag (STOR).

Underhåll och kontroll av olje- och tungmetallavskiljare

En tungmetallavskiljare behöver kontrolleras och tömmas en till sex gånger per år beroende på belastning. Vi utför erforderliga serviceintervaller med tömning, inspektion, renspolning och bortforsling av tungmetallhaltigt avfall. Renspolning av hydrosystem genomförs med specialutrustning av certifierad personal.

Tjänst bild
Cleanpipe logo
031 - 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
www.cleanpipe.se
Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare

Drift och underhåll av oljeavskiljare

Som ägare till fastighet eller verksamhet med oljeavskiljare åligger det ett stort ansvar i att drifta anläggningen i enlighet med gällande lagstiftning och lokala förordningar. Avskiljare bör tömmas och kontrolleras kontinuerligt för att undvika utsläpp.

Att underhålla och kontrollera sin oljeavskiljare eller tungmetallavskiljare med jämna mellanrum tryggar dess funktion och bidrar till att minska farliga utsläpp på miljö och ekosystem. Det kan vara ganska besvärligt att sätta sig in i lagstiftning och gällande lokala förordningar för avskiljare. Vi erbjuder fullserviceavtal där vi tar hand om tillsyn, underhåll, kontroll och besiktning av oljeavskiljaren i enlighet med den lagstiftning och de föreskrifter som gäller. Vi har mångårig erfarenhet av kontroller, tömning och besiktning av oljeavskiljare och är auktoriserade av Sveriges Tranrengörings- och Saneringsföretag (STOR).

Underhåll och kontroll av olje- och tungmetallavskiljare

En tungmetallavskiljare behöver kontrolleras och tömmas en till sex gånger per år beroende på belastning. Vi utför erforderliga serviceintervaller med tömning, inspektion, renspolning och bortforsling av tungmetallhaltigt avfall. Renspolning av hydrosystem genomförs med specialutrustning av certifierad personal.

Beställ Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till samtliga medarbetare
Klicka här
Fler tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-3300500 för ett driftsäkert VA-system.

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Akuta problem med avloppet

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Brunnsarbeten

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och Grävsugning

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-Inspektion

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.