Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Relining

Relining – en effektiv reparation av avlopps- och dagvattensystemet

Ett traditionellt rörbyte innebär ofta en hel del störningsmoment som avstängt vatten, rivning och dyra schaktarbeten. Med metoden relining gjuts ett nytt rör inuti det gamla, vilket ger ett snabbt och hållbart resultat och du undviker dyra omkostnader.

Så här går det till

Relining innebär att en härdplastimpregnerad polyesterstrumpa dras in i ledningen. Strumpan formas efter det befintliga röret genom att man trycksätter inifrån med luft eller vatten och röret får därefter härdas. Resultatet blir ett nytt, skarvlöst rör inuti det gamla. Det nya röret är i de flesta fall helt självbärande, och har en slät och glatt yta invändigt, vilket i sin tur minskar friktionen och därmed även risken för stopp.

Fördelar med Relining

  • Du slipper bryta upp golv, väggar eller schakta i mark
  • Du kommer åt områden som vanligtvis är svåra att nå vid traditionella rörbyten
  • Tidsbesparande – Eftersom vi gjuter ett nytt rör inuti det gamla sparar ni både tid och pengar
  • Kostnadseffektivt – Ingen rivning, grävning eller andra dyra ingrepp krävs
  • Vi filmar hela proceduren för att se till att allt fungerar korrekt

Cleanpipe är med i branschföreningen BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter).

Tjänst bild
Cleanpipe logo
031 - 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
www.cleanpipe.se
Relining

Relining – en effektiv reparation av avlopps- och dagvattensystemet

Ett traditionellt rörbyte innebär ofta en hel del störningsmoment som avstängt vatten, rivning och dyra schaktarbeten. Med metoden relining gjuts ett nytt rör inuti det gamla, vilket ger ett snabbt och hållbart resultat och du undviker dyra omkostnader.

Så här går det till

Relining innebär att en härdplastimpregnerad polyesterstrumpa dras in i ledningen. Strumpan formas efter det befintliga röret genom att man trycksätter inifrån med luft eller vatten och röret får därefter härdas. Resultatet blir ett nytt, skarvlöst rör inuti det gamla. Det nya röret är i de flesta fall helt självbärande, och har en slät och glatt yta invändigt, vilket i sin tur minskar friktionen och därmed även risken för stopp.

Fördelar med Relining

  • Du slipper bryta upp golv, väggar eller schakta i mark
  • Du kommer åt områden som vanligtvis är svåra att nå vid traditionella rörbyten
  • Tidsbesparande – Eftersom vi gjuter ett nytt rör inuti det gamla sparar ni både tid och pengar
  • Kostnadseffektivt – Ingen rivning, grävning eller andra dyra ingrepp krävs
  • Vi filmar hela proceduren för att se till att allt fungerar korrekt

Cleanpipe är med i branschföreningen BRiF (Branschföreningen Relining i Fastigheter).

Beställ Relining
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till samtliga medarbetare
Klicka här
Fler tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-3300500 för ett driftsäkert VA-system.

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Akuta problem med avloppet

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Brunnsarbeten

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och Grävsugning

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-Inspektion

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.