Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Slamsugning

Vi utför slamsugning för olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk. Många uppdrag utförs på entreprenad för kommuner och vägförvaltare. Vi hanterar även oljeavskiljare och tvätthallar, där föroreningarna är större, med hjälp av ADR-fordon och specialutbildade operatörer.

Tjänst bild
Cleanpipe logo
031 - 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
www.cleanpipe.se
Slamsugning

Vi utför slamsugning för olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk. Många uppdrag utförs på entreprenad för kommuner och vägförvaltare. Vi hanterar även oljeavskiljare och tvätthallar, där föroreningarna är större, med hjälp av ADR-fordon och specialutbildade operatörer.

Beställ Slamsugning
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till samtliga medarbetare
Klicka här
Fler tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-3300500 för ett driftsäkert VA-system.

DUSTEX – en effektiv metod för att minska dammbildning och slitage på vägarna

Dammbindning

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Brunnsarbeten

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och Grävsugning

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-Inspektion

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.