Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Torr- och Grävsugning

Skonsam schaktning

Att gräva i svårtillgänglig eller känslig mark är både ett tidskrävande och riskfyllt arbete som ofta involverar manuellt tunga moment. Vår grävsug avlägsnar effektivt oönskat material i flytande, lös och fast form på nolltid.

Grävsugen är utrustad med inbyggda fläktar som möjliggör en smidig och skonsam schaktning i områden där konventionella grävmaskiner inte kommer åt. Det kan till exempel handla om friläggning av husgrunder, avloppsledningar, kablar, fjärrvärmerör och rötter.

Två tekniker i samma maskin

Tekniken är också anpassad för att suga upp torra material som till exempel sand, betong, sågspån, lösull och taksingel samt även organiska material ur krypgrunder, kutterspån och isolering från bjälklag och vindar. Maskinen har också en separat kompressor som gör att den kan blåsa rent med luft.

Effektiv process och ett plus för arbetsmiljön

Grävsugen kan hantera flera olika typer av material upp till en storlek av en tegelsten. I många fall ersätter grävsugen tunga och manuella arbetsmoment och kan även hantera hälsofarliga ämnen. Den största vinsten med grävsugen är att många arbeten kan utföras i svåra miljöer där man inte kommer åt med konventionell grävteknik. Arbetet går snabbt och inverkan på mark och miljö är minimal. Dessutom kan man undvika skador på omgivande infrastruktur med kostnader för reparation och driftstopp som följd. En viktig fördel är att föraren inte behöver avetablera sig från platsen för att tömma fordonet. I stället placeras en container eller annan behållare vid sidan om och i den tippas materialet. När containern är fylld hämtas den och arbetet fortsätter snabbt och effektivt.

FAKTARUTA - Exempel på utförda tjänster

Friläggning: av jord, sten, lera ur husgrunder runt huskroppar vid dränering och avloppsledningar under hus. Isoleringsmaterial i golv/tak, parkettsand och lättbetong, bilad betong, tegel, kakel.

 • aska i värmeverk
 • blästersand/kulor
 • metallslam
 • schaktarbeten i gator
 • ledningar, kablar och rör
 • soppåsar ur molloker
 • sten och tegelsten
 • snö på känsliga tak
Tjänst bild
Cleanpipe logo
031 - 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
www.cleanpipe.se
Torr- och Grävsugning

Skonsam schaktning

Att gräva i svårtillgänglig eller känslig mark är både ett tidskrävande och riskfyllt arbete som ofta involverar manuellt tunga moment. Vår grävsug avlägsnar effektivt oönskat material i flytande, lös och fast form på nolltid.

Grävsugen är utrustad med inbyggda fläktar som möjliggör en smidig och skonsam schaktning i områden där konventionella grävmaskiner inte kommer åt. Det kan till exempel handla om friläggning av husgrunder, avloppsledningar, kablar, fjärrvärmerör och rötter.

Två tekniker i samma maskin

Tekniken är också anpassad för att suga upp torra material som till exempel sand, betong, sågspån, lösull och taksingel samt även organiska material ur krypgrunder, kutterspån och isolering från bjälklag och vindar. Maskinen har också en separat kompressor som gör att den kan blåsa rent med luft.

Effektiv process och ett plus för arbetsmiljön

Grävsugen kan hantera flera olika typer av material upp till en storlek av en tegelsten. I många fall ersätter grävsugen tunga och manuella arbetsmoment och kan även hantera hälsofarliga ämnen. Den största vinsten med grävsugen är att många arbeten kan utföras i svåra miljöer där man inte kommer åt med konventionell grävteknik. Arbetet går snabbt och inverkan på mark och miljö är minimal. Dessutom kan man undvika skador på omgivande infrastruktur med kostnader för reparation och driftstopp som följd. En viktig fördel är att föraren inte behöver avetablera sig från platsen för att tömma fordonet. I stället placeras en container eller annan behållare vid sidan om och i den tippas materialet. När containern är fylld hämtas den och arbetet fortsätter snabbt och effektivt.

FAKTARUTA - Exempel på utförda tjänster

Friläggning: av jord, sten, lera ur husgrunder runt huskroppar vid dränering och avloppsledningar under hus. Isoleringsmaterial i golv/tak, parkettsand och lättbetong, bilad betong, tegel, kakel.

 • aska i värmeverk
 • blästersand/kulor
 • metallslam
 • schaktarbeten i gator
 • ledningar, kablar och rör
 • soppåsar ur molloker
 • sten och tegelsten
 • snö på känsliga tak
Beställ Torr- och Grävsugning
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till samtliga medarbetare
Klicka här
Fler tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-3300500 för ett driftsäkert VA-system.

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Akuta problem med avloppet

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Brunnsarbeten

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och Grävsugning

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-Inspektion

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.