Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
TV-Inspektion

Filmning av rören lokaliserar snabbt problemkällan

En okulär besiktning av ledningssystemet är ofta svårt och otillgängligt, men genom att filma rören erhålls en tydlig bild av rörets invändiga skick och problemkällan kan lokaliseras. Filmning av rören är en effektiv metod för att snabbt kunna sätt in preventiva åtgärder och minska risken för dyra akuta stopp och vattenskador.

Vi kan filma hela vägen från toalettanslutningen till kommunens avloppsledning. Även grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar kan filmas invändigt med vår tjänst.

Filmning av rör vid driftstörningar

Dålig avrinning och återkommande mindre stopp i avloppet är tecken på att något inte står rätt till i avloppssystemet. Med hjälp av en filmning av avloppsrören får du snabbt information om felets orsak och kan enkelt ringa in var i röret felet har uppstått. I många fall kan reparationen koncentreras till felområdet och genomföras från rörets insida. En åtgärd som är både effektiv och håller nere reparationskostnaderna. Resultatet av filmningen ger dig underlag för att planera reparationer eller att skifta ut de avloppsrör som är skadade.

TV-inspektion vid ny- eller ombyggnationer

Att i förväg inspektera avloppsystemet innan en till- eller ombyggnation ger dig en korrekt bild av placering av avloppsrör och information om eventuella åtgärder som behöver genomföras i befintligt system innan du kopplar på nya rör. Invändig filmning av rören används för att inspektera avloppsinstallationer i nybyggda fastigheter men också för att få en bedömning av status på avloppsystemets skick vid ett förvärv av fastighet. Kostnaden för att åtgärda fel innan en fastighet tas i bruk är betydligt lägre och man kan undvika vattenskador, saneringar och missnöjda hyresgäster.

Så här går en invändig filmning till

I de fall rören har en beläggning av smuts eller byggrester högtrycksspolas de innan en inspektion kan ske. Kameran förs in i en anslutningsbrunn och framfarten mäts, filmas och dokumenteras. Rörskarvar och anslutningar kontrolleras samtidigt som ledningens fall mäts. Kamerorna är utrustade med en sond som skickar information till en mottagare, vilket gör att ledningarna noga kan kartläggas. Filmen slutgranskas och analyseras innan den överlämnas tillsammans med en rekommendation till åtgärder. Ett protokoll från inspektionen tillsammans med filmmaterialet lämnas till kund. Protokollet är ett juridiskt underlag för till exempel besiktning.

Tjänst bild
Cleanpipe logo
031 - 33 00 500
marknad@cleanpipe.se
www.cleanpipe.se
TV-Inspektion

Filmning av rören lokaliserar snabbt problemkällan

En okulär besiktning av ledningssystemet är ofta svårt och otillgängligt, men genom att filma rören erhålls en tydlig bild av rörets invändiga skick och problemkällan kan lokaliseras. Filmning av rören är en effektiv metod för att snabbt kunna sätt in preventiva åtgärder och minska risken för dyra akuta stopp och vattenskador.

Vi kan filma hela vägen från toalettanslutningen till kommunens avloppsledning. Även grövre ledningar från industrier och kommunala VA-anläggningar kan filmas invändigt med vår tjänst.

Filmning av rör vid driftstörningar

Dålig avrinning och återkommande mindre stopp i avloppet är tecken på att något inte står rätt till i avloppssystemet. Med hjälp av en filmning av avloppsrören får du snabbt information om felets orsak och kan enkelt ringa in var i röret felet har uppstått. I många fall kan reparationen koncentreras till felområdet och genomföras från rörets insida. En åtgärd som är både effektiv och håller nere reparationskostnaderna. Resultatet av filmningen ger dig underlag för att planera reparationer eller att skifta ut de avloppsrör som är skadade.

TV-inspektion vid ny- eller ombyggnationer

Att i förväg inspektera avloppsystemet innan en till- eller ombyggnation ger dig en korrekt bild av placering av avloppsrör och information om eventuella åtgärder som behöver genomföras i befintligt system innan du kopplar på nya rör. Invändig filmning av rören används för att inspektera avloppsinstallationer i nybyggda fastigheter men också för att få en bedömning av status på avloppsystemets skick vid ett förvärv av fastighet. Kostnaden för att åtgärda fel innan en fastighet tas i bruk är betydligt lägre och man kan undvika vattenskador, saneringar och missnöjda hyresgäster.

Så här går en invändig filmning till

I de fall rören har en beläggning av smuts eller byggrester högtrycksspolas de innan en inspektion kan ske. Kameran förs in i en anslutningsbrunn och framfarten mäts, filmas och dokumenteras. Rörskarvar och anslutningar kontrolleras samtidigt som ledningens fall mäts. Kamerorna är utrustade med en sond som skickar information till en mottagare, vilket gör att ledningarna noga kan kartläggas. Filmen slutgranskas och analyseras innan den överlämnas tillsammans med en rekommendation till åtgärder. Ett protokoll från inspektionen tillsammans med filmmaterialet lämnas till kund. Protokollet är ett juridiskt underlag för till exempel besiktning.

Beställ TV-Inspektion
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till samtliga medarbetare
Klicka här
Fler tjänster
Cleanpipe är branschledande inom avlopp, vatten och avfall. Vi hjälper företag och privatpersoner med allt ifrån slamsugning till högtrycksspolning och omhändertagande av farligt avfall. Vi erbjuder också markrelaterade tjänster för friläggning av infrastruktur och vattenleveranser till mindre verksamheter. Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan. Kontakta oss på 031-3300500 för ett driftsäkert VA-system.

Vi fyller snabbt upp din pool, spabad eller badtunna med vatten

Vattenleveranser

Med vår jourverksamhet står vi redo dygnet runt alla dagar i veckan

Akuta problem med avloppet

Högtrycksspolning är den mest effektiva metoden att avhjälpa akuta stopp och rensa avlopp på

Högtrycksspolning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar. Vi utför även underhåll av brunnshål och pumpar

Brunnsarbeten

Vår grävsug tar vid där konventionell grävteknik inte räcker till. Vi kan också återfylla markytor med makadam och lättklinker

Torr- och Grävsugning

Vi hanterar flytande avfall som slam och sediment samt fast avfall. Vi kan även hantera farligt avfall

Avfallshantering

Med reliningsteknik byggs ett nytt rör på insidan av det gamla och kostsamma grävarbeten, rivning och avfall kan undvikas

Relining

Vi utför slamsugning på slamavskiljare, brunnar och reningsverk

Slamsugning

Invändig filmning av rören ger en tydlig bild av rörets skick och problemkällor kan snabbt lokaliseras

TV-Inspektion

Vi ser till att du följer lagstiftning för drift och hantering av olje- och tungmetallavskiljare

Oljeavskiljare och tungmetallavskiljare
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.