Slamsugning

Vi utför slamsugning för olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk. Många uppdrag utförs på entreprenad för kommuner och vägförvaltare. Vi hanterar även oljeavskiljare och tvätthallar, där föroreningarna är större, med hjälp av ADR-fordon och specialutbildade operatörer