Jour dygnet runt 031 - 33 00 500
Cleanpipe logo
Jour dygnet runt
phone
031 - 33 00 500
Hållbarhet
hållbarhet
hållbarhet
hållbarhet

Vi tar långsiktigt ansvar i den dagliga verksamheten genom att säkerställa en miljöriktig hantering genom hela processen. Hållbara lösningar är viktigt för oss, vi avser bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva vår verksamhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade och bedriver ett ständigt förbättringsarbete med fokus på kundvärde och hållbarhet.

certifikation
SOCIAL
Vi säkerställer tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för många verksamheter och privatpersoner.
certifikation
EKONOMISK
Vi säkerställer tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna lösningar för våra kunder.
certifikation
MILJÖMÄSSIG
Vi säkerställer hållbart omhändertagande av farligt avfall, arbetar med motverkade åtgärder för utsläpp av förorenat vatten och väljer arbetsmetoder som främjar hållbar utveckling.
certifikation
Miljö och kvalitet
Miljö- och kvalitetspolicy
Certifikat ISO 9001
Certifikat ISO 14001
Kontakta oss
Jag samtycker till att ni behandlar mina personuppgifter, .
Jourtelefon
Dygnet runt
För kontaktuppgifter till samtliga medarbetare
Klicka här
phone

Cookies

Denna sidan använder sig utav cookies. Du kan läsa mer här.