STOPP I AVLOPPET?
RING OSS DYGNET RUNT
365 DAGAR OM ÅRET

SLAMSUGNING

Vi slamsuger allt från oljeavskiljare, rännstensbrunnar, spygatter, rännor, stuprör och dagvattenbrunnar till vanliga avlopp. Föra att undvika avloppsproblem, avloppsstopp eller översvämning bör man med jämna mellanrum, eller efter kraftig nederbörd, se över brunnar, ledningar och rännor. Vatten drar med sig grus och slam som med täpper igen ledningarna. En regelbunden slamsugning gör att du minimerar risken för eventuella problem med till exempel dålig avrinning och lukt i fastigheten.

Är avloppsstoppet ändå framme så är vi snabbt på plats och hjälper dig.

AVLOPPSSPOLNING VID STOPP / SPOLTJÄNSTER

Ibland så kan det hamna saker i avloppet som inte hör hemma där och då kan man få ett stopp. Då behövs det en spolbil eller som vi föredrar att kalla det, en kombibil.

Konsultera oss för alla typer av högtrycksspolning med eller utan hetvatten, för alla ledningar, dagvattenbrunnar eller färskvattenbrunnar.

Kundcase – slamsugning nattetid i Eugenia Tunneln