Våra fordonstyper

 • Mindre fordon anpassade till att rensa avlopp i fastigheter.
 • Fordonen har hetvatten och möjlighet att spola upp till 500 bar. 
 • Storleken av en mindre lastbil.
 • Kan spola och slamsuga alla typer av ledningar i och runt fastigheter.
 • Har spolkapacitet för upp till 200 ledningar.
 • Kapacitet: ca 3 kbm vatten och 3 kbm slam.
 • Fordonen har hetvatten och/eller möjlighet att spola upp till 400 bar.
 • Storleken är den samma som Kombi S men med större pumpkapacitet.
 • Kan spola ledningar i gata och fastighet upp till 250(-300) mm i diameter.
 • Använder grövre spolslang.
 • Kapacitet: ca 6 kbm vatten och 6 kbm slam.
 • Fordon som används för lite större spol- och sugjobb, för ledningsbyggare och ledningsägare.
 • Kan spola och slamsuga ledningar upp till 600-800 mm i diameter.
 • Har ca 150 meter grovslang.
 • Fordon anpassade till att rensa större ledningar och system.
 • Pumpkapacitet på mellan 500 och 650 liter per minut.
 • Har 150-250 meter grovslang.
 • Flera av fordonen är recycle-fordon.
 • Fordon anpassade för att suga upp större mängder vatten och slam etc, för borttransport.
 • Sugkapacitet på upp till 15 kbm.
 • Spolkapacitet på 2-3 kbm vatten.
 • Slamsugningsfordon med spolmöjlighet på upp till 4 kbm vatten.
 • Fordon med trailer, sugkran och slamtank som rymmer 16-18 kbm.
 • Fordon med två skilda fack som kan lasta två olika farliga fraktioner samtidigt.
 • Filminspektion av allt från golvbrunn i kök till kulvertar med en diameter på ca 2 meter.
 • Vi har auktoriserade rörinspektörer och utför rörinspektion enligt STVF och Svenskt Vattens regelverk/metodbeskrivningar.
 • Vi kan filma i ATEX-miljöer då vi har EEX-godkända fordon. 
 • Vi har fordon för inspektion av servicer från huvudledning, så kallad “satellitfilmning”.
 • Flera av fordonen har upp till 500 meter lång kabel för att kunna filma på svåråtkomliga ställen.
 • Torrsugningsfordon används till att suga upp allt från pulver till grova rester så som isolering och lera.
 • Fordonen handhas av två operatörer vid de flesta uppdrag och suger med slang upp till 8 tum, men vanligast är 6 tum (150 mm).
 • Flera av fordonen kan blåsa in/upp material där det är trångt eller svårt att komma åt. Exempelvis makadam eller lecakulor.
 • Fordonen har kran för att möjliggöra jobb på högre höjd.
 • Grävsugningsfordon används med stor fördel där det är “trångt” med infrastruktur (ledningar/rör m.m.) i marken.
 • En grävsug är en kombination av en gigantisk dammsugare och en sugande grävmaskin.
 • Fordonen är i första hand konstruerade till att suga upp material och tömma på plats i en container.
 • Då fordonen är utrustade med luftlansar, bilmaskin och luftspadar är de idealiska för att frilägga känslig utrustning i mark. 
 • Fordonen kan exempelvis också användas till att frilägga trädrötter inför flyttning av träd, med mera.