Högtrycksspolning

Högtrycksspolning, även kallat avloppsrensning är den mest effektiva metoden för att rensa avlopp.och lösa eventuella stopp.

Avfallshantering

Vi är mest inriktade på flytande avfall, slam och sediment, men tar även hand om de flesta slags avfall, flytande som fast, farligt som ofarligt.

TV-Inspektion

 

TV-Inspektion, även kallat rörinspektion används för att med hjälp av film, lokalisera problemkällor men kan även användas för besiktning och kontroll av rör och ledningar. 

 

Service av Oljeavskiljare

Som ägare till en fastighet eller verksamhet försedd med oljeavskiljare har man ett stort ansvar att se till att den fungerar och inte förorenar miljön.

Relining

Relining innebär att vi bygger ett nytt rör på insidan av det gamla.

Slamtömning

Vi utför slamsugning i alla dess former, stort som litet. Olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk.

Torr- och Grävsugning

Med hjälp av våra schaktningsfordon kan vi med sugteknik schakta och frilägga husgrunder, avloppsledningar, kablar, mm.

Special

Dammbindning, Vattenleveranser, Vattensprängning, etc.