AVFALLSHANTERING

Vi är mest inriktade på flytande avfall såsom slam och sediment men vi tar även hand om annat slags avfall, flytande eller fast, farligt eller ofarligt.
Till vår hjälp har vi vår samarbetspartner Fortum, som har lång erfarenhet av avfallsbehandling, och med mottagningsanläggning på Äsperedsgatan 10 i Gunnilse.