Dammbindning

Dammbindning kan vara nödvändigt av många skäl, såväl av miljömässiga som ekonomi- och komfortskäl. En dammande väg är otrevlig och farlig både för bilister och övriga trafikanter.

DUSTEX är ett ekologiskt bindemedel för obelagda vägar tillverkat av lignin, som urskiljs vid tillverkningen av pappersmassa. Det är därmed en förnyelsebar råvara som är fullständigt biologiskt nedbrytbar och helt ofarlig för människor, djur och växtlighet. DUSTEX-stabilisering av ett gruslager ökar bärigheten och minskar tjälskadorna.

För att få bästa resultat skall DUSTEX doseras rätt och spridas som vattenlösning med pump och spridarutrustning. Vi har fordon som är byggda för att sprida DUSTEX effektivt och med bästa resultat.

Se vårt produktblad som PDF här »