SERVICE AV OLJEAVSKILJARE

Som ägare till en fastighet eller verksamhet försedd med oljeavskiljare har man ett stort ansvar att se till att den fungerar och inte förorenar miljön. Det kräver kunskap, kompetens och erfarenhet att underhålla anläggningen i enlighet med gällande lagstiftning och lokala förordningar.

Teckna flerårsavtal med CLEANPIPE så erhåller du en bekymmersfri tillvaro när det gäller tillsyn, underhåll, kontroll och besiktning av din oljeavskiljare. Vi är auktoriserade av branschorganisationen Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretag (STOR) att kontrollera och besiktiga oljeavskiljare utifrån kommuners och miljöförvaltningars krav samt enligt Naturvårdsverkets riktlinjer och Standard SS-EN 858. Med vårt fullserviceavtal erbjuder vi en totallösning för dig som kund där vi ombesörjer:

  • 6-månaders egenkontroll
  • 1-årskontroll
  • 5-årskontroll

Som tillägg kan vi erbjuda underhållsspolning med hetvatten av rörledningar och rännor i samband med 1-årskontrollen vilket borgar för att man förebygger stopp och översvämningar.

Se vårt produktblad som PDF här »

Intresseanmälan

Är du intresserad av att veta mer om våra serviceavtal? Fyll i formuläret nedan.

1 + 7 =