SLAMTÖMNING & SLAMSUGNING

Vi utför slamsugning i alla dess former, stort som litet. Olika typer av slamavskiljare, brunnar och reningsverk.  Många uppdrag utförs på entreprenad för kommuner och vägförvaltare men även vid stora event som till exempel Gothia Cup står vi redo med hög servicegrad och tillgänglighet. Vi hanterar även oljeavskiljare och tvätthallar, där föroreningarna är större, med hjälp av ADR-fordon och specialutbildade operatörer.

Boka slamtömning

Här kan du boka slamtömning om du bor i Herrljunga, Vårgårda eller Lilla Edet

Herrljunga & Vårgårda:

Boka Här »

Vi bekräftar din bokning nästkommande arbetsdag innan 15.00

Cleanpipe genomför på uppdrag av Herrljunga och Vårgårda kommun tömning av enskilda avlopp; 1-3 kammarbrunnar, slutna tankar samt minireningsverk samt fettavskiljare.

Lämna information om din anläggning så att vi kan göra övergången så smidig som möjlig. Klicka här »

Alla avloppsanläggningar skall, enligt kommunens regler, tömmas en gång per år. Slutna tankar töms dessutom vi behov. Cleanpipe debiterar kommuninvånare i enlighet med den av kommunen fastslagna taxan. Du kan läsa mer om detaljerna på kommunens hemsida;

Herrljunga Info »
Taxa Renhållning 2021 Herrljunga

Vårgårda Info »
Renhållningstaxa 2021 Vårgårda

 

Lilla Edet:

Ny information: från och med 20210601 kommer extratjänsten ”tömning av sluten tank inom 10 arbetsdagar” att kosta 750 kronor inklusive moms.

Boka Här »

Vi bekräftar din bokning nästkommande arbetsdag innan 15.00.

Cleanpipe genomför på uppdrag av Lilla Edets kommun tömning av enskilda avlopp; 1-3 kammarbrunnar, slutna tankar samt minireningsverk.

Alla avloppsanläggningar skall, enligt kommunens regler, tömmas en gång per år. Slutna tankar töms dessutom vi behov. Cleanpipe debiterar kommuninvånare i enlighet med den av kommunen fastslagna taxan.
Du kan läsa mer om detaljerna på kommunens hemsida