SPECIAL

När behovet av vatten blir aktuellt så finns vi till hands.
Under ’Övrigt’ finns listan med andra tjänster som vi utför.

Vattensprängning

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar eller om har behov av större mängd vatten. Ett problem som ofta förekommer i fritidsområden eller områden utanför tätbebyggda områden. Metoden går ut på att tillsätta vatten under högt tryck (vatteninjektering) för att vidga och rensa de vattenförsörjande sprickorna. Vi utför även underhåll i form av renspolning av brunnshål och pump. Som privatkund kan du nyttja ROT-avdrag för den här tjänsten.

Övrigt

Det finns många del- och specialtjänster som vi inte nämnt. SANERING, ROTSKÄRNING, FRÄSNING, RENGÖRING, PROVTRYCKNING, STYCKEGODSHANTERING, UTHYRNING AV TANKAR, FJÄRRTRANSPORTER etc. Kontakta vår kundtjänst så ska vi guida er rätt så att ni får den hjälp som behövs för just ert problem eller behov. Som sagt – inget jobb är för stort eller litet för oss!