SPECIAL

Dammbindning
Dammbindning kan vara nödvändigt av många skäl, såväl av miljömässiga som ekonomi- och komfortskäl. En dammande väg är otrevlig och farlig både för bilister och övriga trafikanter.

DUSTEX är ett ekologiskt bindemedel för obelagda vägar tillverkat av lignin, som urskiljs vid tillverkningen av pappersmassa. Det är därmed en förnyelsebar råvara som är fullständigt biologiskt nedbrytbar och helt ofarlig för människor, djur och växtlighet. DUSTEX-stabilisering av ett gruslager ökar bärigheten och minskar tjälskadorna.

För att få bästa resultat skall DUSTEX doseras rätt och spridas som vattenlösning med pump och spridarutrustning. Vi har fordon som är byggda för att sprida DUSTEX effektivt och med bästa resultat.

Se vårt produktblad som PDF här »

Vattenleveranser
Vatten är ett av våra viktigaste arbetsredskap vid högtrycksspolning men vi är också leverantörer i samband med att det behövs färskvatten, t ex till pooler, vid events av olika slag eller när det av andra skäl behövs förses med vatten. Vi hyr även ut tankar med vatten för längre perioder.

Vattensprängning
Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar eller om har behov av större mängd vatten. Ett problem som ofta förekommer i fritidsområden eller områden utanför tätbebyggda områden. Metoden går ut på att tillsätta vatten under högt tryck (vatteninjektering) för att vidga och rensa de vattenförsörjande sprickorna. Vi utför även underhåll i form av renspolning av brunnshål och pump. Som privatkund kan du nyttja ROT-avdrag för den här tjänsten.

Övrigt
Det finns många del- och specialtjänster som vi inte nämnt. SANERING, ROTSKÄRNING, FRÄSNING, RENGÖRING, PROVTRYCKNING, STYCKEGODSHANTERING, UTHYRNING AV TANKAR, FJÄRRTRANSPORTER etc. Kontakta vår kundtjänst så ska vi guida er rätt så att ni får den hjälp som behövs för just ert problem eller behov. Som sagt – inget jobb är för stort eller litet för oss!