Vattenleveranser

När behovet av vatten blir aktuellt så finns vi till hands.

Vatten är ett av våra viktigaste arbetsredskap vid högtrycksspolning men vi är också leverantörer i samband med att det behövs färskvatten, t ex till pooler, vid events av olika slag eller när det av andra skäl behövs större kvantiteter med vatten.
Vi hyr även ut tankar med vatten för längre perioder.

När poolsäsongen drar i gång är det många som snabbt vill fylla på sina pooler med färskvatten vilket belastar ledningsnätet i kommunen. Väljer du att fylla upp poolen själv bör du ta hänsyn till tid på dygnet, vattenförbrukning i området och om det föreligger några hinder såsom bevattningsförbud i kommunen där du bor. Vi har sammanställt allt du behöver tänka på i en lista med åtta punkter.
Klicka och läs om 8 viktiga saker att tänka på!

Klicka här för att läsa mer

8 VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ INNAN DU FYLLER POOLEN MED VATTEN

  1. Planera för påfyllning av vatten i poolen. Det kommer att gå åt mycket vatten och du bör kontrollera så att det inte råder bevattningsförbud i din kommun.
  2. Kontrollera så att det inte är några skador i poolen och att den är tät.
  3. Hur lång tid det tar att fylla upp poolen beror bland annat på vattenförbrukningen i grannskapet. Om din granne har en pool bör du stämma av med hen så att ni inte väljer att fylla poolen samtidigt.
  4. För att undvika att vattnet i poolen blir grumligt bör du fylla på med vatten i långsamt tempo så att avlagringar och rost inte släpper inne i ledningen.
  5. Fyll poolen under natten när normalförbrukningen är som lägst.
  6. När du fyller upp poolen ska slangen och munstycket inte hamnar under vattenytan. Det kan göra att det blir baksug och poolvattnet kommer ut i ledningsnätet och påverkar dricksvattnet.
  7. Spara energi genom att använda kallvatten i stället för varmvatten.
  8. Täck över poolen när du inte använder den för att minska avdunstningen av vatten.