Brunnsarbeten

Underhåll och vattensprängning av brunn

Tryckning av brunn är en effektiv metod när brunnsvattnet sinar eller om du har behov av en större mängd vatten. Genom att tillsätta vatten under högt tryck, så kallad vatteninjektering vidgas och rensas de vattenförsörjande sprickorna.

Vi utför även underhåll i form av renspolning av brunnshål och pump.

Som privatkund kan du nyttja ROT-avdrag för tjänsten.