Bygg

I byggindustrin finns ett stort behov av ett miljöriktigt omhändertagande av isolering- och bilningsrester, grus och makadam både i, under och utanför byggområdet. Vi etablerar oss i byggområdet och ser till att avfall och restprodukter tas omhand på ett effektivt och miljöriktigt sätt.

Vi erbjuder också markrelaterade tjänster såsom att schakta kring nedgrävd infrastruktur för att undvika skador på elledningar och fiber. Tekniken är också anpassad för att suga upp torra material som till exempel sand, betong, sågspån, lösull och taksingel samt organiska material ur krypgrunder, som kutterspån och isolering. Vid nybyggnationer inspekterar vi även avloppssystemet innan de tas i bruk.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss!