Hållbarhet

Vi tar långsiktigt ansvar i den dagliga verksamheten genom att säkerställa en miljöriktig hantering genom hela processen. Hållbara lösningar är viktigt för oss, vi avser bidra till ett hållbart samhälle genom att bedriva vår verksamhet ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade och bedriver ett ständigt förbättringsarbete med fokus på kundvärde och hållbarhet.

Miljömässig

Vi säkerställer hållbart omhändertagande av farligt avfall, arbetar med motverkande åtgärder för utsläpp av förorenat vatten och väljer arbetsmetoder som främjar hållbar utveckling.

Ekonomisk

Vi säkerställer tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna lösningar för våra kunder.

Social

Vi säkerställer tillgången till en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för många verksamheter och privatpersoner.

Ackreditering

Vi är ackrediterade av SWEDAC att utföra provtryckning av ledningar i mark samt besiktning av oljeavskiljare.