Torr- och grävsugning

Skonsam schaktning

Att gräva i svårtillgänglig eller känslig mark är både ett tidskrävande och riskfyllt arbete som ofta involverar manuellt tunga moment. Vår grävsug avlägsnar effektivt oönskat material i flytande, lös och fast form på nolltid.

Grävsugen är utrustad med inbyggda fläktar som möjliggör en smidig och skonsam schaktning i områden där konventionella grävmaskiner inte kommer åt. Det kan till exempel handla om friläggning av husgrunder, avloppsledningar, kablar, fjärrvärmerör och rötter.

Två tekniker i samma maskin

Tekniken är också anpassad för att suga upp torra material som till exempel sand, betong, sågspån, lösull och taksingel samt även organiska material ur krypgrunder, kutterspån och isolering från bjälklag och vindar. Maskinen har också en separat kompressor som gör att den kan blåsa rent med luft.

Effektiv process och ett plus för arbetsmiljön

Grävsugen kan hantera flera olika typer av material upp till en storlek av en tegelsten. I många fall ersätter grävsugen tunga och manuella arbetsmoment och kan även hantera hälsofarliga ämnen. Den största vinsten med grävsugen är att många arbeten kan utföras i svåra miljöer där man inte kommer åt med konventionell grävteknik. Arbetet går snabbt och inverkan på mark och miljö är minimal. Dessutom kan man undvika skador på omgivande infrastruktur med kostnader för reparation och driftstopp som följd. En viktig fördel är att föraren inte behöver avetablera sig från platsen för att tömma fordonet. I stället placeras en container eller annan behållare vid sidan om och i den tippas materialet. När containern är fylld hämtas den och arbetet fortsätter snabbt och effektivt.

Exempel på utförda tjänster

Friläggning av jord, sten och lera ur husgrunder runt huskroppar vid dränering och avloppsledningar under hus. Friläggning av isoleringsmaterial i golv/tak, parkettsand och lättbetong, bilad betong, tegel, kakel. Samt friläggning av:

  • aska i värmeverk
  • blästersand/kulor
  • metallslam
  • schaktarbeten i gator
  • ledningar, kablar och rör
  • soppåsar ur molloker
  • sten och tegelsten
  • snö på känsliga tak