Industri

Robusta VA-system och hög driftsäkerhet är viktiga aspekter hos större industrier och verksamheter. Problem med flödet i VA-systemet påverkar många gånger huvudverksamheten. Vi hjälper större industriföretag på västkusten med avloppsrelaterade uppdrag, men också större insatser relaterat till deras produktion som rengöring av ledningar i både luft och mark och av större cisterner.

Vi utför också markrelaterade uppdrag grävuppdrag som att frilägga nedgrävd infrastruktur inom industriområdet. För verkstäder och mindre verksamheter kan vi ta över underhåll och skötsel av oljeavskiljare för att uppfylla kraven enligt gällande lagstiftning och lokala förordningar.

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till oss!