Grävsugen värnar om både ekonomiska och historiska intressen

Mariestads kommun behövde under hösten göra en inspektion av grunden på Residenset, ett K-märkt hus med stort historiskt och kulturellt värde. Tillsammans med arkeologer och arkitekter var Cleanpipe på plats och gjorde jobbet under en dag i september. Med hjälp av grävsugen kan schaktning göras effektivt – och försiktigt. Det är lika skonsamt som om man skulle gräva för hand, men sparar både muskelkraft och arbetstid.

Operatören Christoffer Lundell berättar: 

– De vanligaste jobben då vi använder grävsugen är när man behöver ta bort blålera eller jord där det ligger elkablar. I känsliga områden där det är svårt att komma åt och man behöver vara försiktig och inte skada det som finns i marken runtomkring, är grävsugen ett väldigt bra verktyg. De här jobben har man tidigare grävt för hand, men det är tungt och ineffektivt, och blir dyrt eftersom det kräver många arbetstimmar.

Cleanpipe tryggar kulturella värden

Residenset i Mariestad är ett unikt historiskt område. Platsen har varit bebodd sen förhistorisk tid och fungerat som kungsgård i 350 år. Sedan 1600-talet och fram till 1997 har alla Skaraborgs landshövdingar i bott här. Mariestads kommun ville inspektera grunden på fastigheten och för att komma åt och ta prover behövde man frilägga grunden.

Cleanpipe fick uppdraget eftersom det skulle kunna finnas arkeologiska fynd i området kring huset och de har den utrustning, kunskap och erfarenhet som krävs för att göra jobbet på ett säkert och effektivt sätt. En grävsug användes för att bort den jord, lera och sand som låg närmast husgrunden.

– Ingen visste hur det skulle se ut under markytan, då vill man gardera sig med de bästa metoderna. Men man hittade inga värdefulla eller historiska föremål den här gången, berättar operatören Christoffer Lundell som jobbar med detta dagligen. Just den här fastigheten var unik eftersom den är så gammal, men precis som i många andra sammanhang där vi använder grävsugen så låg det kablar i marken, så det var känsligt även av den anledningen.

Att använda en grävsug har många fördelar: 

– En grävmaskin har stor kraft, den är enklare och billigare att använda om man ska gräva på stora ytor där det är fritt runtomkring så man kan svänga runt med en stor kran. Med en sug kan man jobba effektivt där det är trångt om utrymme och på mer känsliga områden. Massorna hamnar direkt på schaktflaket och kablar och rör kan friläggas utan att man riskerar att skada dem.

Om en fiberkabel, el- eller vattenledning går av eller skadas kan det bli väldigt dyrt att laga. Det kan ta tid innan man hittar felet och det kan bli stora avbrott och skador om till exempel en fastighet blir utan ström eller ett rör börjar läcka.

– De jobb som tidigare har gjorts för hand och med spade kan nu göras mer effektivt. Man sparar tid och kroppsarbete, det är kostnadseffektivt och samtidigt ergonomiskt för oss som jobbar med det. Att gräva för hand är tungt. Nu räcker det att en person står med fjärrkontroll och styr bilen och kranen för att göra ett jobb som det tidigare krävdes många för – och på betydligt kortare tid.

Bäst i hög konkurrens

Mitta är ett konsultföretag som undersöker och samlar in information om mark, vatten och luft. Tjänsteutbudet inkluderar bland annat mätningar, geoteknik och miljö samt laboratorietjänster. Uppdraget vid Residenset i Mariestad var komplicerat med många olika variabler att ta hänsyn till, och många aktörer inblandade, bland annat länsstyrelsen, kommunen, arkeologer och konstruktörer. Gropar skulle öppnas upp för att kunna bedöma de geotekniska förutsättningarna, grundvatten med mera, och man valde att hyra in en grävsug.

Cleanpipes uppdrag var att bistå vid inspektionen genom att frilägga grunden så att prover kunde tas. De bedömdes vara bäst lämpade för uppdraget bland annat utifrån kompetens, tillgänglighet och planering. Grävsugen är på en och samma gång både effektiv och skonsam – det perfekta instrumentet när man behöver schakta i känsliga miljöer.

– Husets murar, grundläggningen och ledningar i marken gör att det är svårgrävt, menar Håkan Arnklint på Mitta. Det är en känslig miljö och om man är oförsiktig eller gräver för mycket kan det rasa. Hela projektet flöt på väldigt bra, Cleanpipe gjorde jobbet på ett effektivt och säkert sätt. Arkeologer fanns där för att ta vara på eventuella arkeologiska fynd och på plats fanns även konstruktörer med expertkunskap om olika typer av hus.

– Arkeologerna var där för att dokumentera och säkerställa att inget blev förstört. Det är ett väl undersökt område, så man förväntade sig inga större överraskningar. Men på norra sidan hittade vi en stenläggning, troligtvis var en gammal väg, som man inte kände till förut. Och vi hittade även en träkonstruktion, säger Håkan Arnklint.

Att använda grävsugen är kostnadseffektivt och gör att man slipper risken att skada rör och kablar. I en historisk miljö finns även andra värden att skydda, som inte går att mäta i pengar.

Grävsug ger många möjligheter

Grävsugen passar vid många typer av jobb. Christoffer Lundell berättar om ett uppdrag i Stockholm där man ville frilägga rötterna på gamla träd för att kunna lägga ny jord, och om ett annat då han sög spannmål ur en silo i Lidköping. Även privatpersoner kan hyra in en grävsug, men de allra vanligaste jobben görs inom industrin, när det ligger känsliga kablar i marken och man vill slippa avbrott i verksamheten eller i ställverk med högspänning där det är farligt att gräva. Han kör bilen med grävsugen varje dag, sedan sex år tillbaka, och menar att det inte finns så många andra i Sverige som jobbar på samma sätt:

– Det är en stor investering för ett åkeri att köpa in en grävsug, och det krävs en hel del utbildning för att köra den. Det kan bli dyrt om du gör fel och orsakar skador som innebär störningar i verksamheten hos den som har beställt jobbet. Blås och sug i samma verktyg

Grävsugen är effektiv och kan suga upp stora massor av tung lera och stenar upp till 25 cm i diameter. Verktyget har även en separat kompressor som blåser rent med luft. Båda funktionerna kan användas samtidigt vilket är ett bättre alternativ än att tillföra vatten för att skölja bort jord och lera. Vattnet gör att det blir lerigt och man måste vänta tills det runnit undan innan man kan fortsätta med arbetet.

– Timpriset är högre när vi använder grävsugen, men ofta blir totalkostnaden lägre eftersom jobbet kan göras mer effektivt, säger Christoffer Lundell. Eftersom massorna hamnar direkt på ett schaktflak kan en annan bil komma och hämta det, man behöver alltså inte göra avbrott i arbetet för åka iväg och tömma. Att det går snabbt är särskilt viktigt om jobbet är akut, till exempel vid en vattenläcka.

– Så fort det finns kablar i marken är det värt det att använda sugen, menar grävsugsoperatören Christoffer Lundell.