Uppdrag att inspektera rör ledde till viktigt arbete

En rutinkontroll av ett rör hos MS Legofastigheter AB i Göteborg var starten på ett uppdrag som efter hand växte och blev betydligt större än vad som var planerat.

 

Projektledaren på Cleanpipe, Mikael Jensen, berättar:

– Det började med att vi filmade en kort sträcka i en utgående ledning. Från det växte projektet till en totalentreprenad med högtrycksspolning, filmning av rör, rotfräsning, relining och nya ledningar. Angränsande mark tillhörde Göteborgs stad och även de behövde hjälp med relining i gatan, samt vattenledningar, staket, asfaltering med mera.

 

Industrifastighet gjordes om till padelhall

Mikael Ericsson och Legofastigheter är en återkommande kund hos Cleanpipe. De tog kontakt för några år sedan och ville få hjälp med att inspektera rören i en industrifastighet på Ringön i Göteborg. Cleanpipe gjorde dokumentationsarbetet och fick därefter uppdraget att åtgärda och lägga om rören.

Undersökningen – som bland annat innebär att man går in med en liten kamera och filmar rören från insidan – visade att det fanns en del skador. Vissa rör var trasiga, andra var i dåligt skick. De äldsta rören var sextio år gamla, andra ledningar var ungefär trettio år. Vissa var av plast, andra av gjutjärn eller betong. Flera av rören behövde en uppfräschning och man tog fram ett åtgärdsförslag.

– Behovet av underhållsarbete var mer omfattande än vad vi trodde men vi tog den investeringen för att slippa akuta situationer i framtiden, berättar Mikael Ericsson. Det är bättre att göra en förebyggande investering Istället för att lappa och laga och vänta tills något händer. Under tiden som det yttre arbetet utfördes förändrade Legofastigheter sin verksamhet. När det var dags att påbörja det invändiga arbetet hade de fått godkänt på sin ansökan om att bygga om delar av fastigheten till en padelhall. Nu behövde industrifastigheten anpassas till de riktlinjer och krav som ställs på en lokal med idrottsverksamhet, med högre kapacitet i avlopp och vattenledningar – och Cleanpipe fick en ny förfrågan.

– Jobbet blev till slut nästan dubbelt så stort som det var tänkt från början, berättar Mikael Jensen. Han konstaterar även att åtgärderna på Ringön har inneburit en bra investering för Göteborgs stad.

– De första åtta metrarna av röret som går in mot fastigheten ägs av kommunen. De var tacksamma för att få information om rörens dåliga skick och möjlighet att åtgärda sin del av rörsystemet på samma sätt – innan det orsakade kostsamma skador.

Gemensam standard för inspektion och protokoll

Att filma med en kamera från insidan av rörledningar är en stor del av Cleanpipes verksamhet. Man filmar när man misstänker att något är fel, till exempel vid återkommande stopp, men det görs även när en fastighetsägare undrar hur rören mår – som en förebyggande hälsokontroll. Även vid nybyggnation filmas ledningar i syfte att konstatera att de installerats enligt gällande byggnormer, och med hjälp av lasermätare kan deformationer mätas med extrem precision.

Filmer och protokoll presenteras tillsammans med åtgärdsförslag och inspektionen ligger även till grund för entreprenörer när de tar fram sina åtgärds- och kostnadsförslag. För att det ska vara enkelt att jämföra mellan olika leverantörer görs protokollen enligt en generell och gemensam standard.

Att filma rören är en metod som är både kostnadseffektiv och tidseffektiv. Man slipper gräva i marken om man inte absolut måste, och avbrottet i verksamheten hos kunden blir betydligt mindre. I en bostadsrättsförening eller hyresfastighet innebär filmningen att man snabbt kan åtgärda stopp i ett avlopp eftersom det är enkelt att gå in med en kamera och hitta orsaken.

Bransch i snabb utveckling

Ny teknik och digital utveckling innebär stora möjligheter och förbättringar för branschen. När Mikael Jensen började använda metoden att filma rör för ungefär tjugo år sedan var filmerna i svartvitt, på VHS-band som postades till kunden.

– Nu kan vi på kort tid leverera en streamad film med hög bildkvalitet som kan ses på plattor och telefoner. Det gör att man även kan titta på filmen på plats ute på bygget. Metoden och tekniken har verkligen utvecklats, konstaterar han. Filmerna är ett väldigt bra verktyg, både för kunden och för oss.

Samarbete som bygger på förtroende

– Vi har anlitat Cleanpipe med jämna mellanrum och alltid fått väldigt bra hjälp, säger Mikael Ericsson. Det är oerhört viktigt att man känner förtroende och att man kan lita på projektledaren. Cleanpipe har även samordnat med myndighetskontakter och underentreprenörer på ett väldigt bra sätt, så att till exempel grävning, rörläggeri och asfaltering har kunnat göras i rätt ordning.

– Arbetet är kostsamt, men vi upplever att Cleanpipe, med all deras kunskap och erfarenhet, ligger bra i pris och att det är rätt åtgärder som föreslås. Vi har fått väldigt bra hjälp i alltifrån offertförfarande till åtgärdsförslag och genomförande, säger Mikael Ericsson som varmt rekommenderar andra fastighetsägare och förvaltare att anlita Cleanpipe.

Relining – kostnadseffektiv och hållbar metod

Om ett rör är i dåligt skick görs ofta en relining. Metoden innebär att man vränger in ett nytt rör i ett befintligt, utsätter det för tryck inifrån och låter materialet härda som ett nytt innerskikt. Det blir alltså ett nytt rör inuti det gamla, utan att man behöver gräva upp marken eller riva upp golv och väggar.

– Det håller lika bra som om man skulle byta ut röret mot ett nytt, och beroende på vilket material man väljer att använda så är de helt självbärande. Tester visar att reliningsmaterialet håller i ca femtio år, kanske uppemot hundra men det vet man inte än eftersom metoden inte har funnit såpass länge, säger Cleanpipes projektledare Mikael Jensen.

Hur är det då med rörets övriga egenskaper? Innebär den minskade volymen att det rinner sämre i ett rör som reparerats på det här sättet?

– I rör av betong eller gjutjärn finns en viss friktion. Rör som fått en relining är hala, så flödet blir faktiskt bättre, även om innervolymen i röret är något mindre, säger Mikael Jensen.